تاريخ : شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391 | 19:9 | نویسنده : علی
سلام سلام

اميدوارم كه حالتون خوب باشه

زنده باشين۱۵۰سالااين ارزوي من براي همه جووناي باحالوبامرامه روزگارخودمه

این وب قانون خاصی نداره   راحت باش    فقط

درضمن اگه وقت کردین به ارشیومطالب هم حتمایه سری بزنید

مطالب جالبی اونجاهس. ببخشید اماازاونایی نباشیدکه میرن دم دروبلاگویاعلی نظرگذاشته ونذاشته میرنتاريخ : جمعه نهم آبان 1393 | 17:44 | نویسنده : علی
سلام منوببخشیده این همه نبودم
درگیرکاروشرکتودرسودانشگاه بودم وهمیشه دسم بنده.یک ماهی هس ویندوزعوض کردموسربه نتوکامپیوترنزدم
نمیدونم چی بگم فقط شرمندم دوستان رفقا عزیزان ببخشین منو


تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 | 20:55 | نویسنده : علی

بار اولي كه ديدمش يه لباس گل گلي تنش بود با موهاي بلند وخرمايي اومد طرفم و گفت:

داداشي مياي باهام بازي كني؟؟؟ بيا ديگه!!! از چشماي نازش التماس ميباريد خيلي كوچيك بودم اما دلم لرزيد

همون يه نگاه كوتاه عاشقش شدم 3سال ازش بزرگتر بودم قبول كردم وباهاش كلي بازي كردم اخرش گفت تو بهترين داداش دنيايي هر روز خودم تا مدرسه ميبردمش هر روز به عشق ديدنش از خواب پا ميشدم اما اون هميشه ميگفت:تو بهترين داداش دنيايي داغون ميشدم وقتي عشقم منو داداش صدا ميزد گذشت گذشت

شب عروسيش خودم راهيش كردم ماشين خودم ماشين عروسش شد من راننده شون شدم خودم اشكاشو پاك كردم

با چشاي گريون بازم گفت:تو بهترين داداش دنيايي گذشت تا اينكه تصادف كرد و رفت رفت واسه  هميشه

بازم زير تابوتشو من گرفتم ميدونستم اگه بود ميگفت:داداش تو بهترين داداش دنيايي رفت واسه هميشه يه بار نتونستم بگم اخه ديوونه اخه لامصب من عاشقتم من ميميرم برات چشات همه دنيامه

يه شب شوهرش دفتر خاطراتشو واسم اورد چشاش پر اشك بود دفترشو داد و رفت وقتي خوندمش نابود شدم

نوشته بود :داداشي عاشقتم اميدوارم زودتر از تو بميرم كه اينو بخوني داداشي منو ببخش عاشقتم داداشي همه ارزوم داشتنت بود حتي واسه يه لحظه..........  


 تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 | 8:53 | نویسنده : علی

سلامتی پدرمارمون که خیلی شبابیدارموندن

سلامتی پدرمادری که گوششون پره ازحرفامون

 سلامتی دستای زحمت کششون

سلامتی دعاکردناشون بخاطرما

سلامتی وقتی پول توجیبی دادن بهمون

سلامتی شیرپاک مادرامون

سلامتی جون کندن پدرامون وپول حلال دراوردنشون

سلامتی وقتی بردنمون روضه امام حسین

سلامتی سلامتی سلامتیشون

 خدایاسایه پدرمادرامونوازسرمون کم نکن مانمیتونیم بی اونانفس بکشیم....

دندانم شکست برای سنگریزه ای که توی غذایم بود

دردم گرفت

نه برای دندانم

برای کم شدن سوی چشم مادرم...تاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 9:26 | نویسنده : علی

روزی به رضا شاه خبر دادند که نرخ درشکه خیلی زیاد شده. رضاشاه تا این خبر را شنید لباس مبدل شخصی پوشید و رفت میدان توپخانه و یک درشکه چی را صدا کرد و گفت چـقـدر میگیری تا شمیران بری؟

درشکه چی که نمیدانست طرفش کیست، گفت برو ما با نرخ دولتی کار نمی کنیم!
رضاشاه گفت پنج شاهی کافیه؟
درشکه چی: برو بالا
رضا: ده شاهی چی؟
راننده: برو بالا!
رضا: پانزده شاهی چی؟
راننده: برو بالا
رضا: سی شاهی چی؟
راننده بزن قـــدش!
راننده به رضاشاه نگاهی کرد و گفت شما سربازی؟
رضا: برو بالا
راننده:گروهبانی ؟
رضا: برو بالا
راننده: افسری؟
رضاشاه: برو بالا
راننده: فرمانده ای؟
رضا: بروبالا
راننده: نکنه رضا شاهی؟
رضاشاه: بزن قـــدش!
حال رضاشاه قیافه رنگ پریده راننده را دید و گفت ترسیدی؟
راننده : بروبالا
رضا: لرزیدی؟
راننده: برو بالا
رضاشاه: خودتو خیس کردی؟
راننده : بزن قـــدش!
راننده از رضاشاه پریسد: ایا منو زندان میکنی؟
رضا: برو بالا
راننده: منو تبعید میکنی؟
رضا : برو بالا
راننده : منو اعدام میکنی؟
رضا : بزن قــدش!!!!!!

 تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 | 21:16 | نویسنده : علی
زن همسایه چیست؟ زن همسایه موجودیست که ساعتها دم در حرف میزنه ولی نمیشینه چون دیرش میشه

همونجاهاست چیست؟ سر راست ترین ادرس مامانا وقتی چیزییو پیدا نمیکنی

نان لواش چیست؟ الیاژی از پلاستیک و آرد که در دمای مخصوص پخت میشود

 تاريخ : پنجشنبه هشتم اسفند 1392 | 23:57 | نویسنده : علی
۴تاسوال دارم میخوام جوابشوبدونم

۱چراتواکثرپروفایل دخترخانوماورزش موردعلاقشون مثه همه دیگس مثلا(واليبال و شنا و اسكيت)؟؟

۲فیلم که میبینید؟چراماشیناتوفیلماهمیشه موقعی که یه لحظه توقف دارنومیخوان راه بیفتن یکم روبه عقب میرن ولی بیرون فیلم اینجورنیس براخودمون؟؟؟

۳چراصلوات نمیفرسین امارصلواتادسمه هیشکی صلوات نمیفرسه؟؟

۴چراتونظرسنجی شرکت نمیکنی؟حال نداری بری پایین؟تاريخ : جمعه دوم اسفند 1392 | 9:58 | نویسنده : علی
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´۷¶$$$$¶¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´´´¶¶$$$$¶¶$$¶¶$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶۱´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$¶¶¶¶¶¶$¶¶
¶´¶¶¶¶$$$$$$$$??¶¶¶¶´´´¶¶$$$$$$$$$$$$$$$¶$¶¶¶
¶¶¶¶¶¶$$$$$$¶$$$$$¶¶¶´´¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶
¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶$´¶¶¶¶$$$$$$$¶¶¶¶¶$$$$¶¶
¶¶¶¶$$$¶$$$$¶$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¢¶¶¶¶$¶¶¶¶¶$????????¶
¶¶¶$$$$¶$$$$¶$$$$$$$$$$¶´´o¶¶¶¶¶¶¶??$$$$$¶¶¶¶
¶¶¶¶$$$¶¶$¶¶¶¶$$$$$$$$¶¶¶´´´¶¶¶۷´$$$¶$¶¶$$$¶¶
¶¶¶¶$$$$$$¶$$¶$$$$$$$$$¶¶´´´´´´´¢¶¶$$$$$$$$¶¶
¶¶¶¶¶¶$?$$¶$$$$$$$$$$$$$¶¶´´oo´´¶¶$$$¶$$$$$$¶
¶´¶¶¶¶¶$$$$$¶¶¶¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶´۷´۷¶¶$$$$$$$$$$$¶
¶´´´¶¶???$???$¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¢´´´¶¶¶¶$¶¶$$$$$$$$¶
¶´´´?¶$$??$$$??¶¶$$$¶¶o´´´´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$¶¶
¶´´´´¶¶$$?$?$$?$¶¶¶¶¶?´´´´¢¶¶¶$$$$$$$$$$$¶¶$¶
¶´´´´o¶¶$?$$$???$¶¶¶¶´´´?¶¶¶$$$$$$$$$$$$$¶$$¶
¶´´´´´¶¶¶$$$$??$?¶¶¶¶´¶¶¶¶$?$$$$$¶¶¶$$$$¶$$$¶
¶´´o¶¶¶$¶¶¶¶$$?$??¶¶´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$$¶¶$$$$¶
¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶$??$$¶´´´¢¶¶$$$$$¶$$$$$$¶¶¶$$$$¶
¶¶¶$$$$$$$¶¶¶¶$$$$¶¶۱´´¶¶?$$$¶$$$¶$$$$$$$$$$¶
¶¶$$??$$$¶$$$¶¶$$$$¶¶¶´¶¶$$$$$$$$$$¶¶$$$$$$$¶
¶???$$$$$$$¶¶$$$$$$?¶¶¶¶¶$$¶¶$$$¶¶¶$$$$$$$$¶¶
¶$¶$$$$$$$$$¶¶$¶$$$$$$$$$$$¶¶$$$$¶$$¶¶¶$$$$$¶
¶$$$$$$¶$$$$¶$¶¶$¶$$¶¶$$$$$$$$$¶¶$$¶$$$¶$$$$¶
¶$$$$$$¶$$$$¶$$¶?¶$$$$$$$¶$$$$$$¶$$¶$$$¶$$$$¶
¶¢¶¶$$$¶$¶¶¶¶¶$$¶¶$$$¶¶$$$$$$$$$¶¶$$$$¶¶¶$$$¶
¶¢$¶$$$$$¶$$$$$$¶¶$¶¶¶¶$$$$$$¶¶¶$$$$$$$¶¶¶¶

منکه بلدنیسم عکس بذارم امااین بخاطراونایی که عاشقنومیان وبمتاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 | 9:38 | نویسنده : علی

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ رفت تو پارک ﺑﻪ ﺩﻭﺱﺩﺧﺘﺮﺵ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ

ﮐﺠﺎﯾﯽ؟؟؟

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ سرما خوردم رو تخت ﺧﻮﺍﺑﻢ
...

ﭘﺴﺮﻩ که داشت نگاشون میکرد رو نیمکت نشستن بهش ﺍﺱ ﺩﺍﺩ:


دسته عشقتو ول کن لااقل اون سرما نخوره
..

دختره جواب داد چی میگی؟؟؟؟
!!

پسره رفت از پشت دستشو گذاشت رو شونه دختره ، دختره برگشت.....
.
.
.
....
..
.
..
.
..
.
..
.
..
پسره ﺩﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺲ...

عاقااا ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪا
:|


 دختره گرفتش تا خورد اینو زد
اخیش
 تاريخ : سه شنبه هشتم بهمن 1392 | 11:55 | نویسنده : علی
به افتخارهمه اونایی که   میومدن وبم یامیان  اون پستایی که بازدیدکننده نداشت ویه روزی بخاطرخودتون گذاشته بودم پاک کردم ودلمم نمیخوادزودبه زوداپ کنم ببخشید که لحن حرفام تنده ولی یکم دلخورم.تونظرسنجی وب هم که شرکت نمیکنین اصن من این وبلاگویاتحویله یه نویسنده خوب بدم یاجمش کنم حذفش کنم اینجوربهتره اره شمابگید بگیدمنتظرم

منوببخشیدخب ناراحتم....تاريخ : سه شنبه هشتم بهمن 1392 | 10:40 | نویسنده : علی

بچه که بودم چه دل بزرگی داشتم

اکنون که بزرگم چه دلتنگم


کاش دلم به بزرگی بچگی بود

کاش همان کودکی بودم که حرفهاش

را از نگاهش می شد خوند
ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی 1392 | 18:37 | نویسنده : علی

برف.. برف.. میباره!  ظهرم برف بازی کردم  خیلی مشت 

خدایاشکرت...

 

عجب برفی اومدوعجب برف بازیی کردم خدامن این باریدنوشاکرم بخاطرتابستون که شایداگه دلشون خواست اب زا یند رودوبازکنن

 

شرمنده ریزفونتش زیادنچسب به مانیتورتاريخ : سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 | 9:59 | نویسنده : علی
 
فاصله دختر تا پیر مرد یک نفر بود ؛ روی نیمکتی چوبی ؛ روبه روی یک آب نمای سنگی .پیرمرد از دختر پرسید :
- غمگینی؟
- نه .
- مطمئنی ؟
- نه .
- چرا گریه می کنی ؟
- دوستام منو دوست ندارن .
- چرا ؟
- جون قشنگ نیستم .
- قبلا اینو به تو گفتن ؟
- نه .
- ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم .
- راست می گی ؟
- از ته قلبم آره
دخترک بلند شد پیرمرد را بوسید و به طرف دوستاش دوید ؛ شاد شاد.چند دقیقه بعد پیر مرد اشک هاش را پاک کرد ؛ کیفش را باز کرد ؛ عصای سفیدش را بیرون آورد و رفت !!! 

 تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی 1392 | 12:39 | نویسنده : علی

دلم به وسعت تمام حرف هایی که

در گلویم بغض شدند گرفته است

حرف هایی که می شد به شانه ای تکیه داد

و آرام آرام  مویه کرد

دوست من این بار که می آیی کنارم

یک شانه ی معتبر برایم بیاور که بدان تکیه کنم و

تمام ناگفته های دلم رابا او در میان بگذارم ....

چقدر واِژه در گلویم باد کرده اند

من دارم می ترکم از نگفتن ها

فقط به بهانه یک سوزن من منفجر می شوم

تو را به خدا یک شانه معتبر برای من بیاور

دلم را دیگر نمی توانم به خاطر سنگینی حجمش به دوش بکشم

نای رفتن ندارم کمرم خم شدهادامه مطلب